Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Doble Columna SL, des d’ara RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament: mantenir una relació comercial amb l’usuari.

Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

  • Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Fer estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Enviar el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i, quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seva pseudonimización o la seva destrucció total.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l’usuari:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.agpd.es), si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc () en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc dels usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. PROTECCIÓ DE DADES

Autoritza de manera prèvia, expressa, informada i voluntària a DOBLE COLUMNA SL, amb CIF B43527498, pel tractament de les seves dades personals (incloent la seva incorporació en els corresponents fitxers propietat de DOBLE COLUMNA SL) incorporades en les sol·licituds, escrits i qualsevol altre document i / o format normalitzat, per a poder contactar amb vostès i per a rebre qualsevol tipus d’informació, comunicacions i / o publicitat i / o activitats relacionades, tal com disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica (ÉS) 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).

Així mateix, s’accepta de manera prèvia, expressa, informada i voluntària les condicions d’ús que DOBLE COLUMNA SL pugui fer de les dades facilitades.

DOBLE COLUMNA SL garanteix que s’han adoptat les mesures oportunes en el tractament de les dades personals, garantint la confidencialitat de les seves dades personals, i que aquestes no seran utilitzats per a fins diferents als previstos.

De la mateixa manera, sempre que així ho desitgi, podrà exercitar els seus drets d’accés, portabilitat, rectificació, cancel·lació, limitació i oposició relatius a aquest tractament, dirigint-se per escrit i acompanyant una fotocòpia del seu DNI a l’efecte d’identificació al correu electrònic info@doblecolumna.com, o mitjançant correu postal a l’adreça de DOBLE COLUMNA SL, situada en l’Avinguda de Remolins, 20-24, de 43500-Tortosa (Tarragona).

Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a agpd.es.

4. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives del RGPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD, pel qual són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, i adequats, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.

¿Quieres más información?

Pídenos un presupuesto