Avís legal

Llei dels serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE)

Doble Columna SL, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que fos aplicable. Doble Columna SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de DCLED.ES.

Aquesta companyia es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

«Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys»

Dades identificatives

Nom de domini: https://www.dcled.es
Nom comercial: Doble Columna SL
Denominació social: Doble Columna SL NIF: B-43996941 Domicili social: Avinguda Remolins, 24 – Tortosa (TARRAGONA) 977 58 80 32
e-mail: info@doblecolumna.com
Inscrita en el Registre de Tarragona (Tom 1356, Foli 142, fulla T16024, Inscripció 1a).

Protecció de dades

Autoritza de manera prèvia, expressa, informada i voluntària a DOBLE COLUMNA SL, amb CIF B43527498, pel tractament de les seves dades personals (incloent la seva incorporació en els corresponents fitxers propietat de DOBLE COLUMNA SL) incorporades en les sol·licituds, escrits i qualsevol altre document i / o format normalitzat per a poder contactar amb vostès i per a rebre qualsevol tipus d’informació, comunicacions i / o publicitat referent i / o activitats relacionades, tal com disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica (ÉS) 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).
Així mateix, s’accepta de manera prèvia, expressa, informada i voluntària les condicions d’ús que DOBLE COLUMNA SL pugui fer de les dades facilitades.

DOBLE COLUMNA SL garanteix que s’han adoptat les mesures oportunes en el tractament de les dades personals, garantint la confidencialitat de les seves dades personals, i que aquestes no seran utilitzats per a fins diferents als previstos.
De la mateixa manera, sempre que així ho desitgi, podrà exercitar els seus drets d’accés, portabilitat, rectificació, cancel·lació, limitació i oposició relatius a aquest tractament, dirigint-se per escrit i acompanyant una fotocòpia del seu DNI a l’efecte d’identificació al correu electrònic info@doblecolumna.com, o mitjançant correu postal a l’adreça de DOBLE COLUMNA SL, situada en l’Avinguda de Remolins, 20-24, de 43500-Tortosa (Tarragona).

Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a agpd.es.

Exempció de responsabilitats

Doble Columna SL s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquests. Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per a mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que Doble Columna SL no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. Doble Columna SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web de www.dcled.es. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, Doble Columna SL no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més pròxims a Tortosa.

¿Quieres más información?

Pídenos un presupuesto